Джарум Чэррй

home    message    twit   submit    archive    theme
©

Djarum kâr ortağı. 20. Ankara-Bursa arası o bitmeyen yolda mahsur.


Talk to me. Like lovers do.

Dikkatinizi çektim. Önümüzdeki ay görüşmek üzere.